Managment inom Energi, Infrastruktur och Miljö

Vi har teknisk kompetens och erfarenhet av olika aktörsroller inom området samhällets infrastruktur. Vår arbetsform är icke-hierarkisk med ett antal uppdragsområden och en gemensam produktionsresurs för utförande.

Vi kan det mesta inom samhällets infrastruktur

Sedan starten av MGT Teknik 1984 har vi skaffat oss en bred erfarenhet av projektadministration, problemlösning och verksamhetsutveckling inom olika tekniska försörjningsområden. Vi utför uppdrag över hela Sverige med utgångspunkt från vår bas i Malmö.

Genom vår bakgrund i konsultbranschen och en arbetsform bestående av nätverk av samarbetspartners, har vi fått möjlighet att arbeta inom ett stort antal områden av samhällets tekniska försörjningssystem. Se nedan under respektive rubrik några exempel på aktuella uppdragsområden:

Energi

  • Avtalsoptimering för el, fjärrvärme, vatten m.m
  • Energirevision
  • Utveckling av system för mätvärdesinsamling, förädling av mätvärden och vidaredebitering av energikostnader

Infrastruktur

  • Drift- och underhållsplanering
  • Utredning och projektering av va-försörjningsnät
  • Inventering och nyggnad av tele-/datanät (koppar och fiber)

Miljö

  • Saneringsplaner för va-ledningsnät
  •  Utvärdering och utbytesplanering av oljeavskiljare och reningsanläggningar
  •  Samordning kontrollprogram dagvatten

Nätverkande

Med en liten kärna av fast anställda medarbetare och ett stort kontaktnät av samarbetspartners och underkonsulter, kan vi skräddarsy bemanningen för våra uppdrag med både projektlednings- / styrningsfunktioner och nyckelkompetenser inom aktuellt fackområde.

Kontaktuppgifter

Adress
Industrigatan 39
212 28 Malmö

Roland Andersson
070-340 15 36
roland.andersson@mgtteknik.se

Mikael Herstedt
070-941 97 89
mikael.herstedt@mgtteknik.se

Mårten Wärnö
070-340 14 61
marten.warno@mgtteknik.se